NORME GENERALE

 

privind regimul taxelor, vizelor, cotizaţiilor, amenzilor şi penalizărilor percepute de federaţie pentru organizarea

şi desfăşurarea activităţilor unifight în anul 2023

 

FEDERAŢIA ROMÂNĂ DE UNIFIGHT

 

Taxă afiliere/taxă anuală pentru cluburi și secții ........................................................................................................ 500 lei

Taxă reafiliere ...................................................................................................................................................................... 800 lei

Schimbare de nume/fuziune cluburi sportive .............................................................................................................  500 lei

Taxe de transfer sportivi  

1/ În România (pentru sportivii din loturile naționale taxele se majorează cu 50 %)

- Seniori ............................................................................................................................................................................... 1500 lei

- Tineret (18-21) .................................................................................................................................................................... 900 lei

- Juniori (12-18) ....................................................................................................................................................................  300 lei

2/ În străinătate (pentru sportivii din loturile naționale taxele se majorează cu 50 %)

- Seniori ..........................................................................................................................................................................  6000 euro

- Tineret (18-21) ............................................................................................................................................................  3000 euro

Împrumuturi de sportivi (plata se face de către clubul care împrumută sportivul)

- Seniori ................................................................................................................................................................................. 500 lei

- Tineret (18-21) .................................................................................................................................................................... 300 lei

Dubla legitimare (plata se face de către clubul care preia sportivul)

- Seniori ................................................................................................................................................................................. 500 lei

- Tineret (18-21) .................................................................................................................................................................... 400 lei

- Juniori (12-18) ..................................................................................................................................................................... 300 lei

Participare la Campionate Naționale ............................................................................................................................... 50 lei

Contestații la Campionatul Național individual/echipe ............................................................................................. 300 lei

Contestații la comisia de disciplină ................................................................................................................................ 500 lei

Contestații la Comisia de Apel ......................................................................................................................................... 600 lei

 

Taxe pentru legitimare sportivi ......................................................................................................................................... 50 lei

Taxă pentru duplicat ............................................................................................................................................................ 70 lei

Viză anuală pentru antrenori/arbitrii ............................................................................................................................. 100 lei

 

Stagiu de formare/gradație pentru antrenori și arbitrii ............................................................................................ 500 lei

Stagiu pentru acordarea de DAN pe carnet de centură neagră

- DAN 1 - 3 (fiecare grad, acordat de F.R.U)....................................................................................................................... 500 lei

- DAN 4 – 6 (fiecare grad, acordat de E.C.I.F.A.U.) ....................................................................................................... 200 euro

 

Licența anuală pentru organizarea de gale ................................................................................................................ 3000 lei

Licență anuală pentru competiții profesioniste .................................................................................................... 1000 euro

 

Amenzi și penalizări

1. Prezentarea în concurs a unui sportiv fără plata taxei de transfer, vizei anuale sau cotizației anuale a clubului/secției (plătește clubul) .........................................................................................................................................500 lei

2. Participarea sportivilor, arbitrilor și antrenorilor la alte competiții – gale - naționale și internaționale fără aprobarea prealabilă -scrisă- a F.R.U.     

- la prima abatere – avertisment și amendă ................................................................................................................. 500 lei   

- la a doua abatere – amendă și suspendarea pe trei luni ..........................................................................................1000 lei 

- la a treia abatere – excludere.    

3. Neplata taxelor și cotizațiilor anuale până la data de 15 martie atrage penalizarea cu majorare de 30 % a acestora.

Puteți descărca calendarul competițional internațional pentru anul 2023 urmând această LEGĂTURĂ

Competițiile din 2023

Orientăm tineretul către o viață sănătoasă, învățându-ne copiii să lupte. Reprezentăm România în cel mai complet sistem competițional. Avem un crez, pe care-l transmitem celor tineri.

Pe scurt, despre ceea ce facem

Copyright Federația Română de Unifight

Rețele de socializare